รัฐบาลเศรษฐา จะสานต่อนโยบายการจัดการปัญหาพลาสติก โดยเฉพาะ “ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 อย่างไร ภายหลังพบแผนปฏิบัติการยกเลิกการผลิตและใช้พลาสติกเพิ่มอีก 4 ชนิด ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา <36 ไมครอน (ถุงแบบบาง) 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วน้ำพลาสติก (แบบบาง) และ 4) หลอดพลาสติก (หลอดเครื่องดื่มทั่วไป) ยังทำไม่ได้ตามแผน


ครั้งแรก! ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของ NSM -ThaiBev-C asean มี 11 ทีมจาก 5 ประเภทอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และไทย เข้ารอบชิง

จากข้อมูลของสภาการรีไซเคิลขวด PET (Council for PET Bottle Recycling) ระบุว่า 94% ของขวด PET ที่ซื้อในญี่ปุ่นในปี 2022 ถูกเก็บรวบรวม และ 86% ของขวดทั้งหมดถูกรีไซเคิล เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว อัตราการรีไซเคิลในยุโรปในปีเดียวกันอยู่ที่ 42.7% และต่ำกว่านั้นในสหรัฐอเมริกา โดยตัวเลขในปี 2020 อยู่ที่ 18% เท่านั้น

ประมาณปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก SangSom Experience ของสุราแสงโสม ทำให้สังคมโซเชียลได้ฉุกคิด อย่างอารมณ์ดี ประมาณว่า...เออ มันใช่เลย “รูไหนไม่ควรเขี่ย” ?