เมื่อปี 1936 นักเขียนชาวอเมริกันชื่อว่า โลเวลล์ โทมัส ได้ระบุในคำนิยมที่เขาเขียนให้กับหนังสือเล่มดัง “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” (How to Win Friends and Influence People) ของเดล คาร์เนกี เอาไว้ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (17th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สื่อมวลชนในอินเดียบันทึกภาพการถ่ายทอดสดการลงจอดของยานจันทรายาน-3 เมื่อ 23 สิงหาคม 2023 (ที่มา:เอพี)

ยานอวกาศ “จันทรายาน-3” ของอินเดีย สามารถลงจอดบริเวณขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มุ่งเดินหน้าค้นคว้าดาวบริวารของโลกตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน

กิจกรรมลดโลกเลอะ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว เผยผลสำเร็จปี 65 ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้กว่า 5 ตัน สะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน และความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และสร้างมูลค่าพลาสติกใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573