Fest Redi Pak

SCGP รุกพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ คงคุณค่าโภชนาการ ควบคู่กับการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าปี 2573 บรรจุภัณฑ์ของ SCGP 100% สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้

ชาวอเมริกันกว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศกำลังเผชิญคลื่นความร้อนสูงในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า โดยรัฐทางภาคใต้มีอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียสเมื่อสุดสัปดาห์ ขณะที่รัฐทางฝั่งตะวันออกอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันนี้ บวกกับระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงยิ่งทำให้รู้สึกร้อนมากกว่าเดิม

ภาพจำลองสามมิติของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยป่วยเพราะโควิด-19 คุณอาจมีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสไข้หวัดบางชนิดโดยไม่รู้ตัว

ไข้หวัดนกกำลังระบาดอย่างหนักทั่วรัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย ทำให้ทางการออสเตรเลียต้องฆ่าไก่ไปแล้วกว่า 5 แสนตัว พร้อมนำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้กับฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศ