ครั้งแรกของไทยจิสด้าจับมือไบโอเทคเตรียมส่งโปรตีนไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติภายในห้องแล็บคิโบของญี่ปุ่น

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00น. นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานภูษาวิถีของดีพฤกษาถิ่นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

ชนิดของแมลงบนโลกเริ่มลดลงเเละจำนวนมากสาบสูญไปจากโลก คงเหลือเฉพาะตัวอย่างที่เก็บรักษาเอาไว้เท่านั้น
ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรเเมลง 70 ชิ้น ชี้ว่าปัจจัยที่มาจากมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ประชากรเเมลงลดลงอย่างรวดเร็วในอัตรา 1 ใน 4 ต่อทุก 10 ปี

ซินโครตรอน ร่วมมือ มทส. และ อินโน ฟู๊ด มาร์เก็ตติ้ง พัฒนาระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ชูผักสะอาด ปลอดภัย ไฟเบอร์สูง ตอบโจทย์สายสุขภาพ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และบริษัท อินโน ฟู๊ด มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด