นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของธุรกิจในวันนี้ เพราะภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ และสามารถกลายเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ดังนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจจึงต้องหาแนวทางและมียุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์สำคัญนี้ “NRF” หนึ่งในสมาชิกของ UN Global Compact Network Thailand เครือข่ายธุรกิจของไทย เป็นหนึ่งในธุรกิจตื่นตัวอย่างมากและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

“โซดาสิงห์” เปิดตัว Singha Soda Collection 2023 โดยในปีนี้ได้คอลแลปกับ “Rubber Killer” แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นและแอ็กเซสซอรีชื่อดังของไทย ที่โดดเด่นในด้าน upcycling ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในคอนเซ็ปต์ “ซ่าได้ไม่ทำร้ายโลก Less Waste, Recycle more” การนำมาใช้ใหม่ไม่มีที่สิ้นสุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ เดินหน้าศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 7.6 ล้านปอนด์ หรือราว 336 ล้านบาทในการเปิดศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก The Department of Health and Social Care and the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) as part of the UK Vaccine Network (UKVN) ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Sheffield ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย รวมถึงด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนร่วมกันตั้งแต่ต้นปี 2566 ที่ผ่านมา

การนำเอาเปลือกหอยเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากปูนเปลือกหอยนางรม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ สนามบินตราด พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัคร Blue Volunteers เดินหน้าสร้างสรรค์ต้นแบบชุมชนยั่งยืนภายใต้โครงการ Community Of Love เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสม จ.ตราด สู่การสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ