เซเลสต์ เซาโล เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ออกมาพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศโลกปีที่แล้ว (ปี 2023)

แฟ้มภาพ - ผูัคนสวมหน้ากากเมื่ออยู่ภายในอาคารร้านแห่งหนึ่งในฮ่องกง เมื่อ 17 มี.ค. 2020 (AP)

บริษัทไดสัน (Dyson) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เปิดเผยข้อมูลที่จัดทำครั้งแรก จากโครงการข้อมูลคุณภาพอากาศที่เชื่อมต่อทั่วโลกของบริษัทไดสัน (Dyson Global Connected Air Quality Data) ซึ่งระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 2.5 ล้านเครื่องชี้ให้เห็นว่า ส่วนใหญ่แล้ว มลภาวะภายในบ้านมักที่จะเลวร้ายกว่ามลภาวะที่อยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

แฟ้มภาพ - ชาวเนปาลทำความสะอาดสาหร่าย ในกาฐมาณฑุ เนปาล เมื่อ 27 ก.ค. 2021 (เอพี)

ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยน “มลภาวะทางเสียง” จากการจราจรที่แออัดตามท้องถนน ให้กลายเป็น “เชื้อเพลิงชีวภาพ” ที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 600 ราย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ “คนเหนือ... กับการรับรู้แผนสู้ฝุ่น ปี 2567” เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความรุนแรง และการรับรู้ต่อมาตรการแก้ไขปัญหา รวมถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ของประชาชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ