Author : การุณย์ มะโนใจ
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 461 (ก.พ.2560) 44
Abstract : แก่นตะวัน เรียกได้หลายชื่อ ทั้งทานตะวันหัว และแห้วบัวตอง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า เยรูซาเร็ม อาร์ติโชก ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Helianthus tuberos us L. เป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน หัวของแก่นตะวัน มีสารอินนูลิน ที่มีน้ำตาลฟรักโตสโมเลกุลยาว เป็นพืชพรีไบโอติกที่มีเส้นใยสูง สารดังกล่าว ช่วยดักจับยึดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดปริมาณแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารเช่น โคลิฟอร์ม อี.โคไล เพิ่มการทำงานของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ บิฟิโดแบคทีเรีย และ แล็กโตบาซิลัส ให้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น การรับประทานแก่นตะวันช่วยควบคุมน้ำหนัก ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ช่วยการทำงานของระบบขับถ่าย ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ เป็นต้น โดยสามารถรับประทานแบบสดๆ เหมือนผักทั่วไป นำไปปรุงสุกเป็นอาหาร หรือนำไปอบแห้ง ป่นเป็นผงผสมกับแป้งทำขนมคุกกี้ได้ นอกจากแก่นตะวันจะให้คุณค่าทางอาหารสูง ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านพลังงานทางเลือก โดยหัวแก่นตะวันสด 1 ต้น หมักด้วยเชื้อยีสต์ จะได้แอลกอฮอล์ไปกลั่นเป็นเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์ ได้ถึง 100 ลิตร.

Subjectแก่นตะวัน--สรรพคุณทางยา.