English Title : To raised swamp algae by natural method.
Sourceเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ว/ด/ป 2553 หน้า 46-47
Abstractการเพาะเลี้ยงผำมีขั้นตอนคือ เตรียมขุดบ่อขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร ไว้ จากนั้นนำพลาสติกสีดำ ปูพื้นบ่อเพื่อป้องกันการซึมออกของน้ำ เทปุ๋ยหมักชีวภาพ 20 ลิตร ตามด้วย EMหรือ จุลินทรีย์ 0.5 ลิตร หลังจากนั้นเติมน้ำให้เต็มบ่อ นำพันธุ์ผำจำนวน 4 กิโลกรัมเทลงไป หลังจาก 7 วัน ผำจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว การให้อาหารผำใช้น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร และ EM 1ช้อนโต๊ะ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง การเก็บผำให้ใช้ตะแกรงเล็กๆ ช้อนผำขึ้นมา แล้วนำไปล้างหลายๆ ครั้งจนได้ผำที่สะอาดสามารถนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายได้ ในการเพาะเลี้ยงผำ หากพบว่าสีน้ำเปลี่ยนหรือมีกลิ่นเหม็นให้ใช้น้ำหมักที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่เพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผำ ในบทความได้ให้สูตรและกรรมวิธีทำแกงคั่วผำแก่ผู้สนใจทดลองทำบริโภค


Subjectผำ--การเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ, ผำ--ผลิตภัณฑ์อาหาร