Author : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
Sourceฉลาดซื้อ
Abstract : ถั่วลิสง เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยโปรตีน พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุหลายชนิด ถั่วลิสง มักมีการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซิน (aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นโดยเชื้อรา โดยเฉพาะแอสเพอร์จิพลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) และแอสเพอร์จิสลัส พาราซิติดัส (Aspergillus parasiticus) อะฟลาท็อกซินโดยทั่วไปที่พบในถั่วลิสง มี 4 ชนิดคือ อะฟลาท็อกซิน บี1 (B1) บี2 (B2) จี1 (G1) และ จี2 (G2) หากรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินในปริมาณมาก อาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการท้องเดิน อาเจียน ในเด็กเล็กเสี่ยงต่อการได้รับผลรุนแรงเฉียบพลัน อาจเกิดอาการชักและหมดสติเนื่องจากตับและสมองทำงานผิดปกติ หากร่างกายได้รับอะฟลาท็อกซินสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะส่งผลให้การทำงานของเซลล์ผิดปกติ เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับได้.