Author : พิชญาดา เจริญจิต
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน
Abstract : บวบ เป็นผักพื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ แต่อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ cucurbitaceac เป็นไม้เถา ดอกสีเหลืองเช่นเดียวกัน เช่น บวบเหลี่ยม บวบหอม บวบงู บวบขม บวบมีแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส และใยอาหารสูง ผลอ่อนและยอดอ่อนของบวบใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกต่างๆ ใส่ในแกงอ่อม แกงหน่อไม้ใบย่านาง นอกจากนี้ผลบวบหอม บวบเหลี่ยม ยังสามารถนำมาทำเป็นขนมบวบต้มน้ำตาล ส่วนผลบวบแก่นำไปเผาไฟให้เป็นเถ้าใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและยาขับลม น้ำคั้นจากผลสดใช้เป็นยาระบาย เมล็ดแก่ใช้ทำให้อาเจียนและเป็นยาถ่าย และน้ำมันจากเมล็ดยังใช้ทาแก้โรคผิวหนังได้.