SourceASIA PACIFIC FOOD INDUSTRY THAILAND ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (ก.ย.-ต.ค. 2547) หน้า 38-40
Abstractสารแคโรทีนอยด์และไลโคปีนเป็นสารให้สีที่สามารถสกัดได้ทั้งจากสัตว์ ผัก และแร่ธาตุ หรือ สังเคราะห์ขึ้นเองที่เรียกที่ว่า สารเหมือนธรรมชาติ (Natural Identical Colorants) นิยมใช้เป็นสีผสมอาหาร เบต้า-แคโรทีนเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ให้เฉดสีแดงเข้ม เช่นเดียวกับสีของมะเขือเทศ จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าสารให้สีทั้งสองชนิดนั้นมีประโยชน์ทางสุขภาพ ช่วยลดความเสียงของโอกาสในการเกิดโรคบางประเภทมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์เหมือนกับวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และแร่ธาตุบางชนิด สารสองตัวดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศไทย คณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้ใช้สีทั้งสองเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดสีผสมอาหารได้.