Author : พิชญาดา เจริญจิต
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 625 (มิ.ย. 2559) 120-121
Abstract : ผงชูรส (Monosodium Glutamate : MSG) มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุ่น เป็นเกลือของกรดกลูตามิก ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโปรตีนของพืชและสัตว์ทั่วไป ร่างกายของคนสามารถสร้างขึ้นเองได้ ผงชูรส ผลิตจากกระบวนการหมัก เช่นเดียวกับเบียร์ น้ำส้มสายชู หรือโยเกิร์ต โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการหมักกากน้ำตาลจากอ้อย หรือ แป้งมันสำปะหลัง ให้กลายเป็นกลูโคสโดยใช้เอนไซม์ นำกลูโคสที่ได้มากรอง แล้วฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นเปลี่ยนกลูโคสเป็นกรดกลูตามิกโดยหมักน้ำตาลกลูโคสด้วยเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งกับสารยูเรีย และผ่านอากาศเข้าไปพร้อมกับปรับสภาวะความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสม แล้วจึงเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกรดกลูตามิกในปริมาณที่ทำให้สารละลายเป็นกลาง (pH7) จากนั้นนำไปทำให้ตกผลึกเป็นผงชูรสบริสุทธิ์ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้ผงชูรสเป็นเครื่องปรุงแต่งอาหารชนิดหนึ่งที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย ผงชูรสไม่มีคุณค่าทางอาหาร และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ โดยรู้สึกลิ้นชา ร้อนปาก คางและขากรรไกรได้.

Subjectผงชูรส--การบริโภค--การผลิต--การตรวจสอบ.