Author : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
Sourceฉลาดซื้อ 22, 182 (เม.ย. 2559) 24-30
Abstract : โยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนมเปรี้ยว (fermented milk) หรือผลิตภัณฑ์นมที่หมักด้วยแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria , LAB) แบคทีเรียที่นิยมใช้หมักโยเกิร์ต คือ สเตรพโต ค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcous thermophilus) และ แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) และอาจเติมแบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติก เช่น บิฟีโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โยเกิร์ตที่ผ่านการปรุงแต่งกลิ่น รส สี หรือเติมผลไม้ เรียกว่า โยเกิร์ตปรุงแต่ง (flavoured yoghurt) ในประเทศไทยมีโยเกิร์ต 2 ลักษณะคือ โยเกิร์ตชนิดแข็งตัว (Set yoghurt) จะมีเนื้อแน่นและโยเกิร์ตชนิดคน (Stirred yoghurt) เนื้อโยเกิร์ตเหลวไม่จับเป็นก้อน จุลินทรีย์กลุ่มแล็กทิกในโยเกิร์ตจะช่วยเรื่องสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค และช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น.

Subjectนมเปรี้ยว--การเลือกซื้อ--จุลินทรีย์.