Author : ดวงกมล, นามแฝง.
Sourceเส้นทางเศรษฐี 23, 414 (มี.ค. 2560) 38-39
Abstract : มาดามแมงโก้ (MADAME MANGO) คือชื่อผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้อบแห้งของดีขึ้นชื่อจากตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มะม่วงที่นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 แก่จัด ไม่สุกจนงอม เพื่อให้มีไฟเบอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากคัดเลือกมะม่วงน้ำหนัก 250 กรัมต่อลูก ไปผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบโดยอบแบบ Soft dried แล้วจึงนำมาบรรจุในหีบห่อ นอกจากมะม่วงอบแห้งแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากมะม่วงอีกหลายชนิด เช่น มะม่วงกวนรูปดอกกุหลาบ น้ำมะม่วงสด มะม่วงน้ำดอกไม้แช่อิ่ม.

Subjectมะม่วงนํ้าดอกไม้--การแปรรูป--แง่โภชนาการ.