Author : อนัญญา, นามแฝง
Sourceเส้นทางเศรษฐี 23, 415 (เม.ย. 2560) 26-28
Abstract : ไอศกรีมโฮมเมด ไอส์เบิร์ด เป็นไอศกรีมที่มีรสชาติแปลกใหม่กว่า 100 สูตร แบ่งเป็นไอศกรีมรสหวาน รสเปรี้ยว และมีรสผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เดือนกุมภาพันธ์ มีไอศกรีมรสสตอว์เบอร์รี ขนุน เดือนมีนาคม รสมะยม เดือนเมษายน รสแตงโม รสมะม่วง ฯลฯ ซึ่งจุดแข็งของไอศกรีมไอส์เบิร์ด คือใช้ผลไม้ที่สดใหม่ ไม่ปรุงแต่งใดๆ ใช้ผลไม้ล้วน โดยไอศกรีม 11 กิโลกรัม จะใช้น้อยหน่า 15 กิโลกรัม หรือมังคุด 48 กิโลกรัม เป็นต้น ทำให้ได้รสของผลไม้และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

Subjectไอศกรีม. ไอศกรีม--แง่โภชนาการ.