Author : พิชญาดา เจริญจิต
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 114-115
Abstract : น้ำพริก เป็นอาหารที่ได้รับความนิยม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น้ำพริกจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ น้ำพริกสด เป็นน้ำพริกที่ไม่ใช้ความร้อน เช่น น้ำพริกกะปิ น้ำพริกมะม่วง น้ำพริกประเภทที่ต้องเผาส่วนผสม เช่น น้ำพริกเผา น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกประเภทผัด เช่น น้ำพริกมะขาม น้ำพริกลงเรือ ซึ่งน้ำพริกมะขามเป็นน้ำพริกที่เป็นที่นิยมและส่วนผสมและวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก โดยใช้มะขามอ่อนสดโขรกรวมกับ พริก หอมแดง กระเทียม กะปิ นำไปผัดกับหมูหรือกุ้ง ผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำปลา เกลือ ให้มีรสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน น้ำพริกมะขามมีฤทธิ์เป็นยาระบาย จึงช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ดี

Subjectน้ำพริกมะขาม. น้ำพริกมะขาม--แง่โภชนาการ.