SourceEXCISE NEWSLETTER 24, 8 (ก.ย. 2560) 10-12
Abstract : ร่างกายมนุษย์มีน้ำอยู่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นน้ำที่อยู่นอกเซลล์ ได้แก่ น้ำเลือด (Plasma) น้ำเหลือง (Lymph) และน้ำที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ทุกระบบในร่างกายต้องอาศัยน้ำ ร่างกายจะได้รับน้ำจากการดื่มโดยตรงหรือในรูปเครื่องดื่มประเภทต่างๆ และจากอาหาร เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ไขมัน ผัก และผลไม้ ในการทำงานร่างกายต้องสูญเสียน้ำออกไปตลอดเวลาในรูปของไอน้ำในลมหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ (dehydration) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายและถ้าแก้ไขไม่ทันก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ระบบควบคุมในสมองเมื่อร่างกายขาดน้ำ (น้ำในเลือดต่ำ) Hypothalamus จะกระตุ้นให้เกิดอาการกระหายน้ำเมื่อดื่มน้ำเข้าไปจะทำให้น้ำที่อยู่ในเซลล์และนอกเซลล์เพิ่มขึ้นจะไม่กระหาย ผู้ชายต้องการน้ำเฉลี่ย 3.35 ลิตรต่อวัน ผู้หญิงต้องการน้ำเฉลี่ย 2.5-3 ลิตรต่อวัน และเด็กต้องการน้ำเฉลี่ย 2-2.5 ลิตรต่อวัน ภาวะขาดน้ำส่งผลให้ระดับของโพแทสเซียม โซเดียมและคลอไรด์ในร่างกายไม่สมดุลเกิดขึ้น เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว จากอาการไข้ ท้องร่วงและอาเจียน การดื่มน้ำเพื่อบำบัดโรค หลังตื่นนอนตอนเช้าให้ดื่มน้ำเปล่าทันที 1.26 ลิตร (6 แก้ว) หลัง 1 ชั่วโมง สามารถดื่มกินได้ตามปกติ ก่อนนอนไม่ควรกินอาหารและของว่างทุกอย่าง.

Subjectน้ำ--การดื่ม. น้ำ--การดื่ม--แง่อนามัย.