Author : พัฒนา มรนาศ
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 658 (พ.ย. 2560) 108-109
Abstract : แหนม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำได้จากเนื้อสัตว์หลายชนิด ด้วยการนำมาสับหรือบดผสมเข้ากับเครื่องปรุงรส ห่อด้วยใบตองหรือพลาสติก เก็บไว้ 2-3 วัน จะมีรสเปรี้ยวพอดี การแปรรูปแหนมหมูเป็นทางเลือกเพื่อเสริมสร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้มั่นคง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตแหนมหมูหรือจิ้นหมูเพื่อจำหน่าย ซึ่งการผลิตแหนมมีส่วนประกอบ ดังนี้ เนื้อหมูสับหรือบด 46.5 เปอร์เซ็นต์ หนังหมู 46.5 เปอร์เซ็นต์ กระเทียม 2.3 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาล เกลือ และข้าวสาว อย่างละ 1.9 เปอร์เซ็นต์ คลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน นำไปห่อ ติดฉลากแสดงแหล่งผลิต แหนมหมูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 และได้รับรองให้ใช้ อย.56-2-01152-2-0001 เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

Subjectแหนม. แหนม--แง่โภชนาการ.