Author : pr team, นามแฝง.
Source : วารสารกรมบังคับคดี 22, 116 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 45-48
Abstract : อาการร้อนในหรืออาการที่ความร้อนในร่างกายไม่สมดุลกัน ส่งผลให้เกิดแผลในช่องปากและลิ้น สาเหตุหลักที่สำคัญของอาการร้อนในเกิดจากอาหาร ซึ่งอาหารที่รับประทานเพื่อแก้อาการร้อนในมักเป็นอาหารที่ทำให้รู้สึกชุ่มคอ เช่น กล้วย ถั่วเขียว แตงกวา มะเขือเทศ น้ำมะพร้าว วิธีการป้องกันอาการร้อนในที่นิยม คือ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร อาทิ น้ำจับเลี้ยง น้ำหล่อฮั้งก้วย น้ำมะตูม น้ำใบบัวบก น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น.


Subject : เครื่องดื่ม. เครื่องดื่มสมุนไพร.