Author : อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 707 (15 พ.ย. 2562) 28
Abstract : ผักคาวตอง หรือพลูคาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Houttuynia cordata Thunb อยู่ในวงศ์ SAURURACEAE สรรพคุณในผักคาวตองแก้กามโรค ทำให้น้ำเหลืองแห้ง แก้โรคผิวหนัง ใบนำมาตำพอกแก้พิษแมงป่อง พอกฝี ขัยพยาธิ คาวตองทั้งต้นมีสรรพคุณขับปัสสาวะ รักษาอาหารอักเสบในทางเดินปัสสาวะ ผักคาวตองเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ เป็นผักสดรับประทานกับลาบหมู ลาบเป็ด ก้อย ยำ น้ำพริก เป็นผักที่มีรสเผ็ดร้อน ช่วยปรับธาตุลมในร่างกาย ป้องกันการเกิดอาการเจ็บไข้ได้.

Subject : คาวตอง – อาหาร. คาวตอง – สรรคุณทางยา.