Author : กองบรรณาธิการหมอชาวบ้าน.
Sourceหมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 47-49
Abstract : ข้าวซอย เป็นอาหารของชาวมุสลิม บางแห่งเรียกว่า ข้าวซอยฮ่อหรทอข้าวซอยอิสลาม คนไทยในภาคเหนือนำข้าวซอยน้ำใสของชาวจีนฮ่อ มาปรุงแต่งด้วยการเพิ่มเครื่องแกง กะทิ และใส่เส้นที่ทำจากแป้งสาลี โดยในบทความมีรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมและวิธีการทำข้าวซอยไก่อย่างละเอียดด้วย ซึ่งนอกจากเนื้อไก่แล้วข้าวซอยยังสามารถปรุงได้ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู แต่ควรหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ต้มให้เปื่อยก่อนนำไปเคี่ยวกับเครื่องแกง

Subjectข้าวซอย. อาหารมุสลิม.