Author : สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
Sourceหมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 10-14
Abstract : อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างและเสริมกระดูกให้เจริญเติบโตสมวัย ช่วยชะลอภาวะกระดูพรุนและความทุพพลภาพจากโรคกระดูก สารอาหารที่เสริมสร้างกระดูก ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี ซึ่งอาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ถั่ว ผลิตภัณฑ์ถั่ว ธัญพืช ผักใบเขียว แมกนีเซียมมีมากในอาหารประเภทถั่ว ข้าวกล้อง อาหารทะเล อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่แดง ชา กาแฟ และอาหารที่ทำจากยีสต์ อาหารที่มีวิตามินดีสูง ได้แก่ น้ำมันตับปลา ตับ ไข่แดง และแหล่งให้วิตามินดีที่สำคัญคือ แสงแดด ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เครื่องดื่มที่มีกาแฟอีน สุรา บุหรี่ ซึ่งมีฤทธิ์สลายแคลเซียมจากกระดูกได้ รวมทั้งไม่ควรรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ น้ำอัดลม ในปริมาณมาก การดื่มนม น้ำเต้าหู้ และออกกำลังกาย จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆ

Subjectแคลเซียม. กระดูก. แมกนีเซียม. อาหาร.