Author : กนกพร หมีทอง
Sourceเส้นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 64-65
Abstract : พริกแกงแม่น้อย เริ่มผลิตจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กในตลาดสดเชียงราย ปัจจุบันได้จดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัท ภาเบญฟู้ดส์ จำกัด และมีบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท คือ ซองใส สามารถเก็บได้ 1 ปี และแบบถุงฟอยล์ สามารถเก็บได้นาน 2 ปี มีพริกแกงหลายรสชาติ เช่น พริกแกงเผ็ด พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงส้ม พริกแกงอ่อม พริกแกงน้ำเงี้ยว พริกแกงข้าวซอย พริกแกงฮังเล น้ำพริกเผา น้ำพริกต้มยำ โดยมีจำหน่ายในท้องตลาด 23 ชนิด

Subjectน้ำพริกแกง. น้ำพริกแกง -- ธุรกิจ.