Authorกองบรรณาธิการนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

SourceFOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 49-51

Abstractนมข้าวข้นหวานเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตจากน้ำนมข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ ผ่านการปรับปรุงรสชาติเติมนมและน้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน เพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสและความหวาน จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการระเหยน้ำ แล้วจึงบรรจุและฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรส์เพื่อให้มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน นมข้าวข้นหวานเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลไขมันและแคลอรีน้อยกว่านมข้นหวานสูตรทั่วไป ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

Subjectนมข้าวข้นหวาน. นมข้าวข้นหวาน -- สุขภาพ.