Authorศศพินทุ์ ดิษนิล, ริญ เจริญศิริ

Sourceหมอชาวบ้าน 41, 487 (พ.ย. 2562) 38-41

Abstractวิตามินดี ช่วยทำให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น สามารถดูดซึม นำไปใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย จากการศึกษาพบว่าคนไทยขาดวิตามินดีทุกกลุ่ม ทุกวัย ในกลุ่มเด็กอายุ 3 - 12.9 ปี เด็กในเมืองขาดวิตามินดีมากกว่าเด็กชนบท (ร้อยละ 45.6 และ 27.7) กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-45 ปี ผู้หญิงขาดมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 43.1 และ 13.9) กลุ่มผู้สูงอายุ 61-97 ปี บกพร่องวิตามินดีสูงถึง ร้อยละ 77.4 ขาดวิตามินดีร้อยละ 21.5 การป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดวิตามินดีนั้น ควรให้ความสำคัญ โดยการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีเป็นประจำ ซึ่งปลาถือเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีนและยังพบว่าเป็นแหล่งของวิตามินดีด้วย ปลาตะเพียน ปลาทับทิม และปลานิล มีวิตามินดีสูง หนึ่งหน่วยบริโภค (55 กรัม หรือ 3-4 ช้อนโต๊ะ) จะได้รับวิตามินประมาณ 200 – 500 เท่า ของความต้องการวิตามินดีของร่างกายต่อวัน ในบทความมีวิธีทำและขั้นตอนการเตรียมปลาทับทิมห่อใบชะพลูอย่างละเอียด

Subjectปลา. ปลาทับทิม. การปรุงอาหาร (ปลา). ปลา -- อาหาร. อาหาร. วิตามินดี.