Author : พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่.
Source : หมอชาวบ้าน 40, 479 (มี.ค. 2562) 47-49
Abstract : บิงซูน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง 1 หน่วยบริโภคหรือประมาณ 150 กรัม ให้พลังงาน 132 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 3 กรัม ไขมัน 4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 21 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม โซเดียม 45 มิลลิกรัม น้ำตาล 14 มิลลิกรัม โดยพลังงานส่วนใหญ่จากน้ำเต้าหู้ที่ใช้ปรุงและธัญพืชที่เติมลงในส่วนผสม ซึ่งในบทความมีส่วนผสมวิธีการทำน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องสำหรับ 1 หน่วยบริโภคด้วย.

Subject : เต้าหู้. ธัญพืช.