Source : EGAT MAGAZINE 12, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 48-49
Abstract : ขนมขบเคี้ยว แฝงไปด้วยโซเดียม หากร่างกายได้รับในปริมาณมากเกินไป จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง และไตวายได้ ผู้บริโภคจึงควรสังเกตข้อมูลโภชนาการบนซองอาหาร นอกจากนี้ยังมีฉลากโภชนาการที่เรียกว่า ฉลากหวานมันเค็ม ซึ่งบอกปริมาณพลังงาน น้ำ ตาล ไขมัน และโซเดียมด้วย ทั้งนี้ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวหรือเลือกขนมที่มีโซเดียมน้อย หากปรุงอาหารควรลดปริมาณเครื่องปรุงในอาหาร เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอย ซีอิ้ว ผงชูรส หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด อาหารหมักดอง อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง และควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง.

Subject : ฉลาก. ฉลาก – แง่โภชนาการ.