Author : ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 689 (ก.พ. 2562) 112-114
Abstract : น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้แบรนด์ “ไผ่ริมแคว” เป็นน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ที่มีการคิดค้นเทคโนโลยีเครื่องจักรประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม รองรับการผลิตเพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและขนมหลายแห่ง พร้อมกับผลิตส่งขายให้กับสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมานานเกือบ 10 ปี โดยผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ใช้ภูมิปัญญาการรูดดอกจากงวงมะพร้าวให้เหลือแต่ก้าน เพราะดอกจะกินน้ำตาล อีกทั้งวิธีนี้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมะพร้าวได้เป็นเท่าตัว และใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวด้วยการนำแรงดันไอน้ำไปขับเคลื่อนการทำงาน ในกระบวนการต้มก็จะใช้อุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส เพื่อให้น้ำตาลมะพร้าวจับตัวได้นานไม่แตกง่าย.

Subject : น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม. น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม – การผลิต.