Author : ประพจน์ เภตรากาศ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 225 (พ.ย. 2562) 62-63
Abstract : ในปัจจุบันพบผู้ป่วยภาวะตับอักเสบ ไขมันสะสมในตับทั้งจากแอลกอฮอล์และไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์มากขึ้น ทำให้ผู้คนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับ เพื่อช่วยฟื้นฟูและป้องกันตับจากภาวะดังกล่าว ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลักๆ 3 ชนิด ได้แก่ มิลค์ ทิสเทิล (milk thistle) มีสารไซลิมาริน ช่วยสร้างเซลล์ตับ ลดการอักเสบ ป้องกันเซลล์ตับ ใบอาร์ติโชกมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ตับ ลดการทำลายตับ และรากแดนดิไลออนมีการนำมาใช้รักษาโรคตับ ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้ ยังไม่มีการวิจัยในมนุษย์และคุณภาพงานวิจัยยังไม่ดีพอ ต้องทำการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถดูแลตับให้แข็งแรงได้โดยการลดไขมันในอาหาร ลดสารพิษ ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการออกกำลังกาย และกินผลไม้ที่ปลอดสารเคมีมากขึ้น.


Subject : อาหาร. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. สมุนไพร. อาหารเพื่อสุขภาพ.