Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 226 (ธ.ค. 2562) 62-63
Abstract : โปรตีนผง คือโปรตีนเข้มข้นที่ทำจากสัตว์หรือพืช เช่น นม ไข่ หรือถั่ว นิยมใช้กันในกลุ่มผู้ออกกำลังกายเพื่อเพาะกล้ามเนื้อ สร้างรูปร่างให้แข็งแรง เมื่อออกกำลังกายเสร็จจะนำผงโปรตีนมาผสมน้ำ เขย่าและดื่ม เนื่องจากได้รับความนิยมมากจึงมีการทำเป็นเครื่องดื่มขายในห้างสะดวกซื้อทั่วไป โปรตีนผงที่นิยมมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เวย์ (Whey) ถั่วเหลือง และเคซีน (Casein) ร่างกายต้องการโปรตีน 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน การดื่มโปรตีนผงต่อครั้งให้โปรตีน 80 กรัม ซึ่งร่างกายไม่ต้องการทั้งหมด การดื่มมากเกินไปมีผลต่อสุขภาพ เช่น คลื่นไส้ ตะคริว ปวดศีรษะ ท้องอืด ไตและตับต้องทำงานมากขึ้น โปรตีนผงนั้นเป็นสารประกอบที่ผ่านการแปรรูป และมักไม่มีสารอาหารที่จำเป็น ข้อแนะนำคือ ควรทานโปรตีนจากแหล่งอาหารธรรมชาติ การทานโปรตีนเสริมควรใช้สำหรับกรณีที่อาหารปกติประจำวันนั้นไม่มีโปรตีนเพียงพอ สำหรับนักเพาะกายที่ต้องการใช้โปรตีนผง ควรคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องใช้วันและกินเสริมส่วนที่ยังขาดเท่านั้นก็พอ.


Subject : Whey. Whey products. อาหาร. โปรตีน. หางนม. เวย์. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ผลิตภัณฑ์หางนม.