Author : แก้ว กังสดาลอำไพ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 227 (ม.ค. 2563) 64-66
Abstract : น้ำนมดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยความร้อนในระดับที่เรียกว่า “พาสเจอไรซ์” เสี่ยงได้รับเชื้อโรคอันตรายซึ่งอาจปนเปื้อนในนมหลายชนิด เช่น บรูเซลล่า (Brucella) แคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter), คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium), อีโคไล (E. coli ), ลิสทีเรีย (Listeria) และซาลโมเนลล่า (Salmonella) ในหลายประเทศมีกฎหมายห้ามการจำหน่ายน้ำนมดิบ ประเทศที่มีการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตสำหรับผู้ที่สามารถทำตามข้อกำหนดเพื่อขายนมดิบนั้น คือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี การเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารระบาดนั้น ไม่ได้มีนมดิบเป็นปัจจัยเสี่ยงเพียงอย่างเดียว อาจมีปัจจัยอื่น เช่น การสัมผัสเชื้อจากสัตว์ ฯลฯ.

Subject : การปนเปื้อนในน้ำนม. น้ำนม. น้ำนมดิบ.