Author : ธาวิดา ศิริสัมพันธ์.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 718 (1 พ.ค. 2563) 86-88
Abstract : ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด “สลิดกัน” เป็นผลิตภัณฑ์ของบจก.ผลิตอาหารธรรมชาติ ซึ่งมีการตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP ไม่ใช้สารเคมีได้รับมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐาน GMP และ HACCP คือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ขั้นตอนการแปรรูปปลาสลิดแดดเดียว ให้เลือกปลาสลิดมาล้างทำความสะอาด และน็อกน้ำแข็ง จากนั้นนำไปขอดเกล็ดและตัดหัวปลา ควักไส้ปลาออก แล้วนำไปดองเกลือเป็นเวลา 2 คืน จึงนำไปตากแดด 1 วัน ในโซลาร์โดมควบคุมอุณหภูมิก่อนนำไปบรรจุในถุงสุญญากาศแล้วนำไปแช่แข็ง เมื่อผู้บริโภคซื้อแล้วสามารถนำไปแช่ในตู้เย็นได้นาน 6 เดือน.


Subject : ปลาสลิด. ปลาสลิด – การแปรรูป.