Author : Halfdan Hansen, Niels และเป็นนิตย์, นามแฝง, เรียบเรียง
Source : SCIENCE ILLUSTRATED No. 95 (May 2019) 24-33
Abstract : พืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพืชจีเอ็มโอชนิดแรกได้รับการอนุมัติให้ปลูก แต่เทคโนโลยีจีเอ็มโอในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมมาก เครื่องมือตัดต่อยีนส์ใหม่ที่เรียกว่า คริสเปอร์-แคส9 เป็นวิธีตัดต่อยีนใหม่ที่แม่นยำ เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆกับพืชและสัตว์ หรือใช้ในการยับยั้งยีนที่ไม่ต้องการได้ ลดความจำเป็นที่จะต้องใช้ดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตอื่นลง การแก้ไขยีนด้วยเครื่องคริสเปอร์-แคส9 ช่วยกระตุ้นหรือปิดการทำงานของดีเอ็นเอที่มีอยู่ ทำให้พืชมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างได้ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าการตัดต่อยีนโดยใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์-แคส9 ในพืชไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายจีเอ็มโอ ดังนั้นการตัดต่อยีนด้วยเทคโนโลยีใหม่จึงเป็นวิวัฒนาการการผสมพันธุ์แบบเดิมไม่ใช่การดัดแปลงยีน.
Subject : อาหาร. การตัดแต่งพันธุกรรม. ข้าวโพด. มันฝรั่ง. ปลาแซลมอน. ข้าว.