Author : ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์.
Source : อาหาร 50, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 47-50
Abstract : บัวบก (Asiatic Pennywort หรือ Gotu kola) จัดเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งและจัดเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งการรับประทานสดโดยตรง การใช้ประกอบอาหาร การแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและใช้สารสกัด เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหลายชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Centella asiatica (L.) Urb. อยู่ในวงศ์ Apiaceae หรือ Umbelliferae บัวบกมีสารสำคัญ คือ สาร medecassic acid สาร Asiatic acid สาร madecassoside และสาร asiaticoside สารเหล่านี้มีฤทธิ์ในการสมานแผล ทำให้แผลหายเร็ว ใช้รักษาโรคผิวหนังและแก้น้ำร้อนลวก มีสารที่มีรสขม คือ สาร vellarine รักษาโรคซิฟิลิส โรคเรื้อน และลดความดัน มีฤทธิ์ฝาด สมานแผลได้ดี สรรพคุณทั้งต้นบัวบกมีรสหอมเย็น แก้ช้ำใน แก้อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ รักษาแผล แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้โรคปวดศีรษะข้างเดียว บัวบกเป็นผักพื้นบ้านที่มีสารสำคัญหลายชนิดที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย และมีสรรพคุณทางยา บัวบกจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการรักษาโรคต่างๆ และบำรุงร่างกายได้ ทั้งนี้ ในการรับประทานต้องคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจได้รับ.


Subject : บัวบก. บัวบก -- คุณค่าทางโภชนาการ.