ชื่อเรื่อง

:  อาหารการกิน . . อาหารการณ์ไกล . . สู่อาหารอวกาศ : SpaceFood

ผู้แต่ง :  ลลิตา ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจนจิรา สุขสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
สังกัด :  กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด