"สาธิต" เยี่ยมผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ราชวิถี หลังใช้สูตรยาร่วมต้านไวรัสเอชไอวี-ไข้หวัดใหญ่ รักษาจนหายดี กลับบ้านได้วันที่ 18 ก.พ. ส่งรายงานให้วารสาร BMJ Case Report แล้ว คาดอาจได้ลงตีพิมพ์เร็วๆ นี้

วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ รพ.ราชวิถี  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยหญิงชาวจีนอายุ 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอกอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาร่วมหรือสูตรยาค็อกเทล ระหว่างยาต้านไวรัสเอชไอวี (ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์) และยาต้ายไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยาโอเซลทามิเวียร์) จนอาการดีขึ้น โดยวันที่ 18 ก.พ. แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้

นายสาธิต กล่าวว่า วันที่ 18 ก.พ.มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 1 ราย เป็นหญิงชาวจีน  อายุ 74 ปี ที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอหัวหิน ด้วยอาการปอดบวมรุนแรง และตรวจพบเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา2019 ได้รับยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ 800/200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อส่งต่อมายัง รพ.ราชวิถี แพทย์จึงได้เพิ่มการให้ยาโอเซลทามิเวียร์ (GPO flu) 300 มิลลิกรัมต่อวัน ปรากฏว่าได้ผลดี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลลบภายใน 48 ชั่วโมง และอาการปอดบวมรุนแรงวิกฤตดีขึ้นใน 8 – 12 ชั่วโมง จากนั้นแพทย์ได้เพิ่มยาทั้ง 2 กลุ่ม ในปริมาณเท่าเดิมต่ออีก 10 วัน ซึ่งผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (PCR) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้ง 4 ครั้ง ให้ผลลบมาตลอด 20 วัน ถือว่าหายจากโรค สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ และจะตรวจสุขภาพซ้ำอีกครั้งใน 1 – 2 สัปดาห์ ว่าร่างกายแข็งแรงพร้อมขึ้นเครื่องบินกลับประเทศ
นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทีมแพทย์ รพ.ราชวิถีได้ค้นคว้าจากการศึกษาเดิมว่า ยาโอเซลทามิเวียร์อาจมีผลต่อการรักษาโรคโควิด-19 จึงได้ให้ยาเพิ่มเติม ปรากฏว่าได้ผลดี โดยทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ยื่นรายงานวิจัยครั้งนี้ส่งไปยังวารสารการแพทย์ต่างประเทศ BMJ Case Report เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า 1-2 วันนี้น่าจะได้รับการตอบรับ

ที่มา : Manager online 18 กุมภาพันธ์ 2563  [https://mpics.mgronline.com/pics/Images/563000001695801.JPEG]