ทีมนักวิทยาศาสตร์ Nord University นอร์เวย์ และ University of Tasmania ออสเตรเลีย เผยข้อมูลระดับอุณหภูมิหนึ่งที่ทำให้ชีวิตในแต่ละยุคบนโลกเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบและมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก คือระดับ 20 องศาเซลเซียส

.

โลกของเรานับตั้งแต่อดีตมามีการเปลี่ยนแปลงเสมอและในสภาพภูมิประเทศของแต่ละยุคมีอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกัน บางสถานที่มีอุณหภูมิที่ร้อนมาก เช่น ทะเลทราย ภูเขา หรือบางพื้นที่มีอุณหภูมิที่หนาวมาก เช่น เขตขั้วโลกหรือภูเขาสูง ซึ่งในทุกๆ สถานที่ก็ต่างมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

.

แม้สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก จะถูกมองว่าแข็งแกร่ง และสามารถแพร่กระจายอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ แต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสุดขั้ว เช่น ร้อนมากและหนาวมาก ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตก็ลดลงไปด้วย

.

Mark John Costello ศาสตราจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของ Nord University นอร์เวย์ และ Ross Corkrey ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโสด้านชีวสถิติ University of Tasmania ออสเตรเลีย ได้เผยข้อมูลการศึกษาในเรื่องอุณหภูมิที่พอดีในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตว่า

.

“สำหรับสัตว์ทุกชนิด ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิจะเป็นเส้นโค้งรูประฆังแบบไม่สมมาตร ซึ่งหมายความว่ากระบวนการทางชีววิทยาจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิจนถึงระดับสูงสุด จากนั้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อร้อนเกินไป”

.

“ต้องประหลาดใจเมื่อข้อมูลขี้ว่าทุกสภาพภูมิประเทศพบว่า อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่สำคัญสำหรับการวัดความหลากหลายทางชีวภาพ”

.

ทีมนักวิยาศาสตร์ได้ศึกษาจากผลงานวิจัยยุคต่างๆ บนโลกของเรา ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้ตรวจสอบสภาพอากาศตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 20,000 ปีก่อน และได้พบระดับอุณหภูมิที่ทำให้ชีวิตเติบโตได้ดีในแต่ละยุค คือระดับอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

.

20 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่า สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ในทุกๆ ยุค บนโลก มีจำนวนมากในอากาศและน้ำ และหลังจากยุคน้ำแข็งก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในระดับอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ของโลกของเรา

.

สิ่งมีชีวิตบนโลกหลายชนิด มีการวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่ออยู่ในสถานที่ที่ร้อนกว่าหรือเย็นกว่า 20°C แต่สายพันธุ์ส่วนใหญ่จะมีการเติบโตที่สมบูรณ์อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลจากบันทึกฟอสซิลของฟองน้ำ เปลือกหอย ดาวทะเล แม่นทะเล สัตว์เปลือกแข็ง และอื่น ๆ ต่างก็ชื่นชอบ 20 องศาเซลเซียส ทั้งหมด

.

ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังได้เสริมว่า สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตนอกเหนือระดับ 20 องศาเซลเซียส ทำให้กระบวนการทางชีวภาพที่มีความเสถียรลดลง รวมถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสามารถในการใช้ชีวิตก็ลดต่ำลงเช่นเดียวกัน

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9670000036586