กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อบ้าน แม่บ้าน มาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว มาแลกเป็นน้ำมันขวดใหม่ฟรี

.

ในกิจกรรม "น้ำมันใช้แล้ว แลกน้ำมันใหม่" แลกน้ำมันใช้แล้ว 1 ลิตร รับน้ำมันขวดใหม่ฟรี 250 มิลลิลิตร ทุกวันพุธ สิ้นเดือน บริเวณชั้น บี 1 ฝั่งอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

.

กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องรณรงค์กิจกรรมแลกน้ำมันเก่า?

.

✅น้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว ถือเป็นขยะอันตรายที่ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ

.

✅การกำจัดน้ำมันเก่าโดยไม่ถูกวิธีจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังก่อให้เกิดคราบน้ำมันในท่อ ส่งผลให้เกิดคราบไขมันเกาะตัวกันเป็นก้อนไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้

.

✅การนำน้ำมันเก่าไปรีไซเคิลและนำมาผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (used cooking oil) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน

.

“ทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ ก็สามารถร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เราเริ่มต้นง่าย ๆ จากมือเรา การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของทุกคน เมื่อรวมกันย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ขอเชิญชวนมาร่วมสร้างกรุงเทพมหานครฯ ให้เป็นเมืองหลวงที่ยั่งยืน น่าอยู่ และปลอดภัยสำหรับทุกคน”

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2927
ชมคลิป https://www.facebook.com/reel/955029572951356

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000037320