หากปล่อยให้ตัวอ่อนเทียมเติบโตถึง 9 สัปดาห์ มันจะกลายสภาพเป็นทารกเช่นนี้หรือไม่ ?

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ สร้างสิ่งที่คล้ายคลึงกับตัวอ่อนมนุษย์ หรือเอ็มบริโอ โดยไม่ใช้สเปิร์ม ไข่ หรือมดลูกแต่อย่างใด

โครงการ “ครูชวนแยก” ชวนคุณครูที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียน และชุมชน จากโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มาร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาแผนการสอนด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการรีไซเคิล ที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับห้องเรียนของตนเองได้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ภายใต้หลักการคัดแยกขยะ ประเภทของพลาสติก และการรีไซเคิล

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป เปิดเเผยรายงานล่าสุดที่ระบุว่า ฤดูร้อนปี 2023 นี้ทั่วโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติไว้

คนที่กำลังพยายามลดน้ำหนัก อาจเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าให้ดื่มน้ำมาก ๆ ยิ่งดื่มให้ได้ถึงวันละ 1 แกลลอน (4.5 ลิตร) ก็ยิ่งดี เพราะน้ำจะไปเพิ่มระดับการเผาผลาญใช้พลังงานในร่างกายให้สูงขึ้น รวมทั้งช่วยลดความอยากอาหารลงด้วย