●บพข.หนุนมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโมเดลนำร่อง “โครงการตลาดคาร์บอนครัวเรือนภาคสมัครใจ”

●เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประสานพลังสร้างบ้านพร้อมติดตั้งSolar Roofทุกหลัง เดินหน้าโครงการบ้านพลังงานเป็นศูนย์

●กลุ่มเซ็นทรัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้บ้านติดโซลาร์ที่เข้าร่วมโครงการ ให้แลกคะแนน “The 1” ของเครือเซ็นทรัล

แฟ้ม - แม่ช่วยลูกน้อยจับเครื่องช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลเด็ก ที่นิวเดลี อินเดีย 7 พ.ย. 2023 (Photo by Arun SANKAR / AFP)

เด็กเกือบ 2,000 คนต้องเสียชีวิตทุกวัน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่อันดับ 2 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คนทั่วโลกในขณะนี้ อ้างอิงจากรายงานที่เผยแพร่ล่าสุดในวันพุธ

เมื่อโลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในแต่ละวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ที่ปรากฏจะมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกัน โดยจะเปลี่ยนตำแหน่งประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆ และจะหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี ในวันนี้จะเรียกว่า “วันครีษมายัน” วันที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในปี

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้นำธุรกิจเกษตรและอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 76 ปี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (VGREEN KU) หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดทำข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยมี นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) และรศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ