Author : สดุจตา, นามแฝง
Sourceเส้นทางเศรษฐี 21, 382 (ต.ค. 2558) 42-43
Abstract : นวัตกรรมด้านอาหารจากการต่อยอดข้าวอินทรีย์ให้กลายเป็นข้าวสวยพร้อมรับประทาน เพื่อตอบโจทย์ตลาดคนรักสุขภาพสมัยใหม่ ที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาปรุงอาหาร แต่เลือกสรรสินค้าดีต่อสุขภาพเพื่อบริโภค โดยคัดเลือกข้าว 4 ชนิดตามความต้องการของตลาดสุขภาพ ได้แก่ ข้างกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ข้าวกล้องแดงอินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ บรรจุด้วยระบบพาสเจอไรซ์ สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นาน 18 เดือน ในภาชนะรูปถ้วยที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ยี่ห้อ “ฟาร์มสุข” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน USDA ORGANIC (U.S. Department pf Agriculture) เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา ขนาดบรรจุ 150 กรัม ราคาจำหน่ายถ้วยละ 35 บาท ยกเว้นข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ราคา 30 บาท สามารถนำข้าวถ้วยออกมาเปิดฝารับประทานได้เลย หรือจะอุ่นไมโครเวฟเพียง 90 วินาที.

Subjectข้าว--การแปรรูป--แง่โภชนาการ.