Author : กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ
Sourceฉลาดซื้อ 23, 193 (มี.ค. 2560) 24-31
Abstract : นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ มีสารอาหารที่มีประโยชน์ เพราะถั่วเหลืองมีไขมันอิ่มตัวน้อย มีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับนมวัว ผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรือรับประทานมังสวิรัติ สามารถดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม และมดลูกได้ด้วย ในปัจจุบันมีการจำหน่ายนมถั่วเหลืองในรูปแบบสำเร็จรูปพร้อมดื่มมากขึ้น ซึ่งมีการปรับรสชาติ ทำให้มีปริมาณน้ำตาลสูงเกินกว่าที่ควรได้รับต่อวัน จึงมีการสุ่มทดสอบปริมาณสารอาหารในนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม จำนวน 34 ตัวอย่าง จาก 9 ยี่ห้อ ผลการทดสอบพบว่า นมถั่วเหลืองที่มีปริมาณน้ำตาลสูงที่สุด คือ แลคตาซอยน้ำนมถั่วเหลือยูเอชที รสหวาน สูตร Original Classic มีปริมาณน้ำตาล 28 กรัมต่อหน่วยบริโภค ดีน่า นมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรผสมงาดำ 2 เท่า น้ำตาลน้อย (เจ) มีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุด คือ 4 กรัมต่อหน่วยบริโภค นอกจากนี้ในบทความ มีการแสดงผลการตรวจสอบปริมาณโปรตีน แคลเซียมและพลังงาน ของนมถั่วเหลืองทั้ง 34 ตัวอย่าง ไว้อย่างละเอียด

Subjectนมถั่วเหลือง--แง่โภชนาการ.