Author : นัย บำรุงเวช
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าว 29, 645 (เม.ย. 2560) 103-106
Abstract : การทำน้ำตาลมะพร้าว เป็นการทำน้ำตาลสดที่ได้จากช่อดอกมะพร้าวที่เรียกว่า “จั่น” มาเคี่ยวด้วยความร้อน ให้ระเหยจนเหลือแต่น้ำเหนียวข้น และเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งเมื่อเย็นตัว เรียกว่า น้ำตาลปึก และน้ำตาลปี๊บ ขั้นตอนการทำน้ำมะพร้าว เริ่มตั้งแต่การปลูกมะพร้าว การลงตาลหรือการโน้มจั่น การปาดตาล การเก็บน้ำตาลสด การเคี่ยวตาล การหยอดน้ำตาลปึก และการเทใส่ปี๊บ ปัจจุบันการทำน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวปลอมมีมาก เพราะต้นทุนการผลิตต่ำ มีการเจือปนแป้งมันสำปะหลัง ใส่น้ำตาลทราย แบะแซ การพิสูจน์น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บปลอม สังเกตจากน้ำตาลปี๊บปลอมจะมีสีสดใส สวยงามเหมือนเทียนไข มีรสหวานแหลมเหมือนน้ำตาลโตนด น้ำตาลจะติดนิ้ว เมื่อนำไปละลายกับน้ำกะทิ น้ำกะทิจะใสไม่หอม หากนำไปทำขนมสังขยา ขนมจะไม่ขึ้นฟู และหากผสมน้ำตาลทรายมาก น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวจะแข็งมาก หักหรือบี้ออกยาก

Subjectนํ้าตาล--มะพร้าว--การผลิต.