Author : พารนี, นามแฝง
Sourceเส้นทางเศรษฐี 23, 416 (พ.ค. 2560) 70-71
Abstract : เค้กข้าวหลามเป็นการประยุกต์การทำข้าวหลามกับการทำเค้กเข้าด้วยกัน ซึ่งการทำเค้กข้าวหลาม เริ่มจากการอบเนื้อเค้ก กลิ่น-รสวานิลลา ไว้ก้นกระบอกไม้ไผ่แทนข้าวเหนียว นำเผือกและมะพร้าวอ่อน ปรุงรสชาติให้เหมือนหน้าข้าวหลาม นำมาฉาบไว้บนเนื้อเค้ก ใส่วิปครีม และโรยเม็ดช็อกโกแลตแทนถั่วดำ ซึ่งกระบอกไม่ไผ่ที่นำมาใช้ในการอบเค้กข้าวหลาม ต้องล้างทำความสะอาดทั้งด้านนอกและด้านใน และผึ่งให้แห้ง หากไม่สะอาดหรือไม่แห้ง เมื่อนำไปอบ จะทำให้กระบอกไม้ไผ่แตกร้าวหรือเนื้อเค้กอาจเสียง่าย

Subjectเค้ก. เค้กข้าวหลาม.