Authorเกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล.
SourceSCIENCE ILLUSTRATED No. 82 (Apr. 2018) 72-73
Abstract : บทความนำเสนอวิธีการทดลองแบบง่ายๆ เพื่อแสดงให้เห็นคุณสมบัติของเอนไซม์ในสับปะรดที่ชื่อว่า “โบรมีเลน” (Bromelain) ซึ่งสามารถย่อยสลายโปรตีน โดยตัดชิ้นเนื้อสับปะรดแบ่งเป็นสับปะรดสดและสับปะรดต้ม ใส่ลงในเจลาตินที่ผ่านการละลายน้ำและแข็งตัว เจลาตินประกอบด้วยโปรตีนคอลลาเจนซึ่งสกัดจากเนื้อเยื้อเกี่ยวพันของสัตว์ พบว่าสับปะรดสดซึ่งยังคงมีเอนไซม์โบรมีเลนที่มีชีวิตสามารถย่อยสลายคอลลาเจนได้ ในขณะที่สับปะรดต้มไม่สามารถย่อยสลายคอลลาเจนได้ เนื่องจากเอนไซม์เสียสภาพไปจาการต้ม ในชีวิตประจำวันจึงมีการใช้น้ำสับปะรดเพื่อหมักเนื้อทำให้นุ่ม และนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าโบรมีเลนใช้เป็นยารักษาการอักเสบ สลายลิ่มเลือดหรือรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วย


Subjectสับปะรด. สับปะรด -- บรอมี่เลน.