Sourceหมอชาวบ้าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 58
Abstract : ปัจจุบันมีเครื่องปรุงรส เช่น ซีอิ๊ว ผงปรุงรส ผงชูรส รวมถึงอาหารสำเร็จรูป เช่น บะหมี่ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนมกรุบกรอบ ล้วนมีเกลือโซเดียม เป็นส่วนประกอบโดยคนไทยบริโภคเกลือโซเดียมโดยเฉลี่ย 4,351.70 มิลลิกรัมต่อวัน หรือมากกว่า 2 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ 2,000 มิลลิกรัม หรือ 1 ช้อนชา ต่อวัน ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสี่ยง อันดับ 2 ที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคไต หัวใจ เบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม จะช่วยป้องกันโรคดังกล่าวได้.


Subjectอาหารเค็ม -- แง่อนามัย.