Authorบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด

SourceFOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 30-32

Abstractน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ อุดมไปด้วยวิตามินอี สารต้านอนุมูลอิสระ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมเลกุลเดี่ยว การวัดคุณภาพของน้ำมันมะกอกจะใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ วัดการดูดกลืนแสงยูวีของน้ำมันมะกอก โดยมีเกณฑ์กำหนดการดูดกลืนแสงต่ำกว่า 200-300 nmr เป็นน้ำมันบริสุทธิ์คุณภาพสูง หากมีค่าการดูดกลืนแสงสูงกว่า ถือเป็นน้ำมันมะกอกคุณภาพต่ำลง เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับวัดคุณภาพของน้ำมันมะกอก ช่วยให้ทราบผลเร็ว แสดงผลในรูปแบบของกราฟทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subjectน้ำมันมะกอก. น้ำมันมะกอก -- เครื่องมือและอุปกรณ์.