AuthorAnne Trafton

SourceFOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 40-45

Abstractนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ได้คิดค้นวิธีการทดสอบความปลอดภัยอาหารแบบใหม่และเตรียมขยายผลสู่การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli 0157 ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของประชากรสหรัฐอเมริกามากกว่า 73,000 รายต่อปี โดยวิธีการทดสอบดังกล่าว มีหลักการทำงานโดยอาศัยการยึดจับของหยดของเหลวชนิดพิเศษทางอิมัลชันที่สามารถยึดจับกับโปรตีนแบคทีเรียได้ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยเมื่อพบว่ามีเชื้อ E.coli หยดของเหลวจะเคลื่อนเข้ามากระจุกตัวอยู่ด้วยกันและทำให้ไม่สามารถอ่าน QR code ได้ ซึ่งวิธีการทดสอบความปลอดภัยอาหารนี้เป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง จะขยายสู่รูปแบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

Subjectจุลินทรีย์ -- การตรวจวิเคราะห์ -- โปรแกรมประยุกต์. อาหาร -- การวิเคราะห์. อาหาร -- จุลชีววิทยา.