Sourceฉลาดซื้อ 25, 216 (ก.พ. 2562) 26-31

Abstractไขมันทรานส์ เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่พบได้ในธรรมชาติ เช่น นม เนย ชีส เนื้อสัตว์ ที่มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง และจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งพบในอาหารที่มีเนยเทียม (margarine) หรือเนยขาว (shortening) เป็นส่วนประกอบ เช่น โดนัททอด คุกกี้ พาย เค้ก เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงทดสอบโดนัทช็อกโกแลต จำนวน 13 ยี่ห้อ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไขมันทรานส์ สารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก ผลการทดสอบทุกตัวอย่างไม่พบกรดซอร์บิก พบกรดเบนโซอิกปริมาณเล็กน้อย จำนวน 5 ตัวอย่าง และโดนัททุกตัวอย่างมีปริมาณไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

Subjectกรดไขมันทรานส์. วัตถุกันเสีย. ช็อกโกแลต.