Authorเสาวนา สินไชย ปิยะพิสุทธิ์

Sourceประชาคมวิจัย 24, 144 (มี.ค.-เม.ย. 2562) 35-39

Abstractในการดำเนินชีวิต มนุษย์มีความต้องการสุขภาพองค์รวมครบทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมซึ่งความต้องการแต่ละด้านมีความสำคัญเท่ากัน ช่วยให้ชีวิตมนุษย์มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นักวิจัยพบว่า อาหารที่รับประทานมีผลต่อสมาธิ ความจำ และเซลล์สมอง ซึ่งมีหลายร้อยพันพันล้านเซลล์ต้องการสารอาหารและวิตามินช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของเซลล์ประสาท หากขาดสารอาหารบางชนิดจะทำให้ความจำลดลงได้ สารอาหารและวิตามินที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองมีดังนี้ กลุ่มวิตามินบี ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ไนอะซิน แพนโททีนิค และกรดโฟลิก ธาตุเหล็ก โคลีน(Choline) ฟอสฟาทิดิลซีริน(phosphatidyl serine) สารแอนติออกซิแดนต์(antioxidant) กรดไลโปอิค(lipoic acid) น้ำมันปลาหรือโอเมก้า3 ผู้วิจัยด้านโภชนาการและสมองแนะนำวิธีช่วยให้สมองทำงานดีอยู่เสมอ คือ การรับประทานอาหารเป็นเวลา และการจำกัดอาหาร การท่องเที่ยวป่าเขา หรือการสร้างบ้านเรือนแบบผสมธรรมชาติให้มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น ร่างกายได้รับออกซิเจน จะทำให้สมองปลอดโปร่ง และอารมณ์สดชื่นขึ้น

Subjectอาหาร. อาหารฟังก์ชัน.