Authorอลงกรณ์ รัตตะเวทิน

Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 104-105

Abstractไข่เค็มใบเตยดินสอพอง เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าจังหวัดลพบุรี มีกำลังผลิตมากกว่า 500 ฟองต่อวัน นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำไข่เค็ม โดยใช้ไข่เป็ดจากเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในระบบเปิดตามธรรมชาติ รวมทั้งดินขาวหรือดินสอพอง วิธีการเริ่มต้นจากการเลือกไข่เป็ดไม่เกิน 2 วัน มาล้างให้สะอาด แล้วนำไปดองในน้ำส้มสายชูประมาณ 10-15 นาทีแล้วพักไว้ จากนั้นหั่นใบเตยเป็นฝอยนำไปปั่นกับน้ำจนได้น้ำใบเตยเข้มข้น ผสมกับเกลือและดินสอพองที่ผ่านการฆ่าเชื้อ จากนั้นใส่ไข่เป็ดลงไปพอกให้ทั่วทั้งใบ เก็บให้มิดชิดตามเวลาพอสมควร จนดินสอพองแห้งเกิดกลิ่นหอม ราคาปลีกอยู่ที่ใบละ 10 บาท ขั้นต่อไปคือ พัฒนาให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมและวางแผนเพื่อทำการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงง่ายไม่มีข้อจำกัด

Subjectไข่. ไข่เค็ม. การถนอมอาหาร.