Authorอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช

Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 697 (มิ.ย. 2562) 16

Abstractกะเพราเป็นพืชที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีชื่อสามัญว่า Sweet basil หรือ Holy basil ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ocimum Sanctum ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพร ใช้ประกอบอาหาร ยารักษาโรค อาหารเสริมบำรุงสุขภาพและบำรุงธาตุ มีสารเบต้าแคโรทีนสูงมาก ใบและกิ่งสดใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย เป็นสารตัวตั้งทำยาธาตุขับลมแก้จุกเสียดและสารยูจินอล (Eugenol) ช่วยขับน้ำดี ย่อยไขมัน ลดอาการจุกเสียด โรคผิวหนัง กะเพรามี 2 ชนิด คือกะเพราขาวและกะเพราแดง เรียกตามสีที่เห็น ส่วนใหญ่ใช้กระเพราขาวทำอาหาร กะเพราแดงเป็นยาและมีกลิ่นฉุนกว่า ส่วนที่ใช้ประกอบอาหารคือ ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ผัดกับวัตถุดิบอื่น เช่น ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ใส่ในแกงป่า มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วยเบต้าแคโรทีน 7,857 ไมโครกรัม วิตามินซี 22 มิลลิกรัม และมีสารอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ เป็นต้น

Subjectกะเพรา. กะเพรา -- สรรพคุณทางยา. สมุนไพร.